Vad är skrädmjöl?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Skrädmjöl är ett mjöl malt på rostad havre, som används bland annat i den traditionella nävgröten.

Bilden är tagen av Nils Keyland 1919 och föreställer "spisning av nävgröt och stekt fläsk i en värmländsk-finsk rökstuga". Foto: Nils Keyland

 

 

 

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.