Vad kallas redskapet på bilden som användes för att torka och förvara tunnbröd?

Foto: Vänersborgs museum (CC BY-SA)

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Vanligtvis torkades tunnbrödet först hängandes på stänger i taket och därefter förvarades de i brödkistor eller korgar, eller hängandes i taket i en så kallad brödhäck.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.