Vilka två bär är släkt med blåbär genom växtsläktet Vaccinium?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Blåbär tillhör skogsbärssläktet (Vaccinium). I Sverige förutom blåbär (Vaccinium myrtillus) även arterna dvärgtranbär (Vaccinium microcarpum), lingon (Vaccinium vitis-idaea), odon (Vaccinium uliginosum) och tranbär (Vaccinium oxycoccos) i släktet.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.