Vad är ett skomakarbär?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Ett skomakarbär är en folklig benämning på blåbär som saknar den ljusblå vaxhinnan och alltså är svartare och blankare i färgen. De undveks ofta förr eftersom folktron sade att korna eller räven "pissat på dem".

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.