Av vilken anledning fanns under 1900-talet en lag som stadgade utrotning av berberis?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Berberis är mellanvärd för rostsvampen svartrost som angriper stråsäd. Mellan åren 1918 och 1994 fanns en lag som stadgade om utrotning av berberis eftersom den hotade säden. Lagen togs bort eftersom nya sädsorter var tåligare mot svartrost och berberisen såg inte längre som ett problem.

 

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.