Potatisgalleriet

Här hittar du bilder på temat potatis. Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster).

Lappland: Potatisodling i Kvikkjokk, Jokkmokk år 1948–1950

Uppteckning: Uppsala, 19190 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Erik Holmbom i Kvikkjokk vänder jorden i potatislandet i juni 1948. I bakgrunden syns bostaden och ladugården. Foto: Johan Holmbom/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Erik Holmbom och gårdshunden Nelly spadar potatislandet i juni 1950. Foto: Johan Holmbom/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Erik Holmbom gräver fåror i potatislandet i juni 1950. Foto: Johan Holmbom/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Erik och Olga Holmbom i Kvikkjokk sätter potatis i juni 1948.Erik hugger upp gropar i jorden och Olga lägger i potatisen. Foto: Johan Holmbom/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Erik Holmbom i potatislandet i juni 1950. Foto: Johan Holmbom/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Erik och Olga Holmbom sätter potatis i juni 1950. Foto: Johan Holmbom/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Erik Holmbom sätter potatis i juni 1950. Ett gammalt märke var att trycka med handen på jorden och om den känns varm ska potatisen må väl. Foto: Johan Holmbom/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Sättning i potatislandet juni 1950. Foto: Johan Holmbom/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Upptagning av potatis i september 1950. Potatisen tas upp för hand med hjälp av järngrepar. Foto: Johan Holmbom/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Nyskördad potatis på torkning i september 1950. Foto: Johan Holmbom/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Övrigt: Potatis och potatisodling
(Dalarna, Lappland)

Uppteckningar: 2620 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster., 30863 (finns ej digitalt)

Potatissättning i Sollerön, Dalarna i början av 1900-talet. Uppteckning 2620. Foto: Håll Nils Mattsson/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Vilhelmina, Lappland. "Potatissättning. Fårorna dras upp med päraln. Potatisen sätts i fårorna, som skottas igen med spade". Uppteckning 30863. Illustration: Nils Eriksson/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Vilhelmina, Lappland. "Potatisupptagning på Erik Erikssons gård. Erik bär hem en potatissäck. Nils hässjar potatisblast. Auselius river upp blasten. Frans och Anna tar upp potatis". Uppteckning 30863. Illustration: Nils Eriksson/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Uppdaterad 01 juni 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.