Ölgalleriet

Här hittar du bilder på temat öl och svagdricka. Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster).

Gotland: Drickabryggning i Hablingbo år 1947

Uppteckning: 18918 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

"Här kommer drängen, Sven Persson, från kvarnen med det malda kornet". Hablingbo, Gotland år 1947. Foto: Gunhild Thörn/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

"Husmodern, fru Linnéa Pettersson, sköljer ur sina dryckeskaggar med friskt vatten". Foto: Gunhild Thörn/Institutet för språk och
 folkminnen (CC BY-ND)

"Husmodern, fru Linnéa Pettersson, sköljer ur sina dryckeskaggar med friskt vatten". Foto: Gunhild Thörn/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

"Redskapen, som begagnas vid ölframställningen äro: mäskrodret, tratt, sprund, kränko (ställning att lägga tunnan på), legrer av ene". Foto: Gunhild Thörn/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

"De tunnor och kärl som användas för ölframställningen. Man ser mäskrodret ligga tvärs över det laggkärl, däri brygden beredes, tappen sitter i hålet, halmsäcken står bredvid". Foto: Gunhild Thörn/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

"Husmodern lägger färska enriskvistar till kokning i den vattenfyllda brygghuspannan". Foto: Gunhild Thörn/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

"Husmodern slår enlagen på det mältade kornet". Foto: Gunhild Thörn/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

"Husbonden och hans två drängar ta sig i sommarhettan, framför det nyss hemkörda lasset, ur sina typiska, stora muggar en välbehövlig styrketår från fru Linnéas just till slåttern avslutade ölbrygd...". Foto: Gunhild Thörn/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Hälsingland: Humleodling och ölbrygd i Humlegården, Forsa år 1938

Uppteckning: 13006 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Teckning av dryckestunna från Humlegården, Forsa, Hälsingland år 1938. Illustration: Britta Dalhielm/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Bastu för torkning av malt, gemensam för byn Nansta, Forsa. Fotograferad år 1938. Foto: Britta Dalhielm/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Rostkar från Humlegården, Nansta. Foto: Britta Dalhielm/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Dryckestunna från Humlegården, Nansta. Foto: Britta Dalhielm/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Humlegård i Nansta. Foto: Britta Dalhielm/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Ulrika Eriksson i Forsa med träkannor/stånkor. Foto: Britta Dalhielm/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Västergötland: Bryggning i Broddetorp

Uppteckning: 18918 Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Brygghus i Broddetorp, tecknat år 1945. Illustration: Carl-Herman Torstensson/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Brygghus i Broddetorp, tecknat år 1945. Illustration: Carl-Herman Torstensson/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Bryggkärl, tecknat år 1945. Illustration: Carl-Herman Torstensson/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Bryggkärl, tecknat år 1945. Illustration: Carl-Herman Torstensson/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Övrigt: Humle, öl och bryggning
(Hälsingland, Gotland, Jämtland)

Uppteckningar: 18961, Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 26233 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster., 34911 (finns ej digitalt)

Mältlavar. Fotograferade hos Anders Andersson (född 1867), Hållborgen, Revsund, Jämtland år 1947. Uppteckning 18961. Foto: Åse Sjödin/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

"Nedtagning av humle". Teckning från uppteckning 26233, gjord år 1967 i Fide socken, Gotland. Illustration: Josef Hjorter/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

"Bonden och hans hustru håller på att skörda humle". Bild från gården Hummelgårds i Forsa, Hälsingland år 1935. Uppteckning 34911. Foto: Folke Hedblom/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)

Uppdaterad 26 juni 2023

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.