Vilket år nådde de svenska potatisskördarna toppnivåer?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

År 1940 skördades 2 294 000 ton potatis och det är högsta siffran någonsin. Idag är siffran betydligt lägre, 2016 skördades exempelvis 553 000 ton matpotatis i Sverige.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.