Vilken forskare upptäckte att det gick att göra brännvin på potatis?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

År 1748 publicerade vetenskapskvinnan Eva Ekeblad uppsatser om hur potatisen kunde användas som råvara för tillverkning av bröd, stärkelse, brännvin och puder. Samma år valdes hon som första kvinna in som ledamot i Vetenskapsakademien.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.