Vilket århundrade kom potatisen till Europa?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Under 1500-talet fördes potatisen från Sydamerika och Anderna hem till Europa av de olika kolonialmakterna.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.