När förbjöds hembränning av brännvin?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

I knappa tider förbjöds brännvinsbränningen flera gånger tillfälligtvis, första gången 1776, för att skördarna skulle användas till mat istället. 1855 förbjöds hembränningen helt.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.