Vad heter det giftiga ämne som kan bildas i potatisar?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Om potatis utsätts för ljus kan den färgas grön och bilda giftiga glykosider, solanin. Att äta grön potatis kan leda till magont och diarré.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.