Vilken del av potatisen används för att göra potatismjöl och potatisgryn?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Potatismjöl och potatisgryn tillverkas genom att utvinna stärkelsen ur potatisen.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.