Potatisen kommer till Europa

Med de olika kolonialmakterna fördes potatisen under andra halvan av 1500-talet till Europa. Till att börja med odlades växten främst i frostfria klimat, till exempel sydvästra Irland.

Under 1500-talet fördes potatisen från Sydamerika och Anderna hem till Europa av de olika kolonialmakterna. I Anderna hade den odlats redan för 4-7000 år sedan och i Inkakulturen var potatis stapelföda. I Europa gick försöken att odla potatis först dåligt, eftersom klimat och ljusförhållandena var så annorlunda. I början odlades den som en prydnads- och läkemedelsväxt, men under 16- och 1700-talet fördes fler sorter in från Sydamerika, och förädling pågick för att göra dem smakrikare och bättre lämpade för det europeiska odlingsklimatet. Det dröjde dock innan befolkningen tog till sig potatisen som födoämne. Potatisen gjorde sedan en resa tillbaka till Amerika. Nu var det europeiska emigranter som tog med sig knölarna till Nordamerika. Därav märkligheten att potatis länge kallades "amerikansk" i England och "irländsk" i USA.

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.