Minskad betydelse för potatisen

Potatis odlas idag på endast 1 procent av åkermarken. Av den kommersiellt odlade potatisen i Sverige är ungefär två tredjedelar matpotatis, och resten är så kallad fabrikspotatis som används till stärkelse och industripotatis som används som råvara i livsmedelsindustrin för att tillverka chips, pommes frites och pulvermos.

Potatischips var en ny produkt som kom på 1950-talet. Allt mer potatis importeras till landet, 10 procent av matpotatisen, 30 procent av chips och pommes frites samt i princip all bakpotatis.

Under 1900-talet har förädlingen av potatisen fortsatt, och snabbväxande och högkvalitativa sorter har ersatt äldre. Men ett stort problem är att plantorna ofta drabbas av potatisbladmögel, och i den kommersiella odlingen används mycket kemiska bekämpningsmedel för att förhindra detta. Potatis är en av de mest besprutade grödorna i svenskt jordbruk idag, endast cirka tre procent av potatisodlingen i Sverige är ekologisk.

Potatis har inte längre samma stora roll i kosthållet. Under 1900-talets andra hälft fick den konkurrens av bland annat pasta, men räknas ändå som en basvara. Sommarens första färskpotatis betraktas som en delikatess, och på midsommarafton hör potatis och sill till självklarheterna för många. En del som har möjlighet odlar själva potatis i trädgårdar, kolonilotter eller på balkongen, bland annat för att få uppleva smaken av nyupptagen potatis.

Uppdaterad 24 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.