Länkar och lästips om potatis

Litteratur

Alströmer, Jonas (1992). Får och potatis från 1727 och 1732.  Håkan Hallander/Bokförlaget Blå ankan.

Arnborg, Gunnar (1996.) Folk och potatis. Gråbo, Arnborg.

Blomqvist, Håkan (2017). Potatisrevolutionen och kvinnoupploppet på Södermalm 1917. Ett historiskt reportage om hunger och demokrati. Stockholm: Hjalmarson Högberg bokförlag.

Bringéus, Nils-Arvid (1988.) Mat och måltid. Studier i svensk matkultur. Stockholm: Carlssons.

Det svenska jordbrukets historia. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Band 3, 5 (2000, 2003): Stockholm, Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stiftelsen Lagersberg

Froster, Anna (2016). Potatis. Om pumatassar, kupning och obändig livvilja. Stockholm: Bokförlaget Max Ström.

Osvald, Hugo (1965). Potatisen. Odlingshistoria och användning. Stockholm: Natur och Kultur.

Potatis i Norden: en beskrivning av gamla potatissorter bevarade hos Nordiska Genbanken (2001). Veteläinen, Merja (red). Varberg: CAL-förlaget, Nordiska Genbanken.

Språken i Sverige. Sveriges nationalatlas. Stockholm: Norstedts, Kungliga Vitterhetsakademien.

Svensson, Sigfrid (1972). Bondens år. Kalender och märkesdagar, hushållsregler och väderleksmärken. Stockholm: LTs förlag.

Swahn, Jan-Öjvind (2000). Fil, fläsk och falukorv. Svenska mattraditioner genom tiderna. Lund: Historiska Media.

Tunón, Håkan, Pettersson, Börge & Svanberg, Ingvar (red) (2001.) Människan och naturen. Etnobiologi i Sverige 2. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Frågelistor

Citat från arkiven är framför allt hämtade från svar på olika frågelistor som Institutet för språk och folkminnen skickat ut (läs mer om våra frågelistor här Länk till annan webbplats.).

Uppdaterad 15 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.