Berättelser från arkivet

Här har vi plockat ut några längre potatisberättelser från arkivet. Klicka på citatet för att läsa hela berättelsen.

Ett gammalt märke var, att då man med handen tryckte på jorden och denna därvid kändes varm, då kunde man vara säker på att potatisen skulle må väl

 Johan Holmbom, Jokkmokk, Lappland

 


1915 inköpte min far ortens första 'pärmaschin', potatisupptagare avsedd för två dragare. Före potatisupptagningens mekanisering skedde potatisupptagningen med en liten kortskaftad handhacka 'pärgrävä'.

Erik Jonas Lindberg, Ragunda, Jämtland

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.