Varifrån kommer uttrycken bärs och bärsa?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Bärs, och verbet bärsa, började användas i början av 1900-talet och är bildat från det äldre bärjersöl 'bäjerskt, bayerskt öl'.

Ordet bira, som är känt i svenskan sedan 1910-talet, kommer från tyskans Bier.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.