När började humle odlas i Sverige?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Det mesta pekar mot att humlen infördes till Sverige av cisterciensmunkar vilka anlade sina första kloster i Alvastra i Östergötland och Nydala i Småland omkring 1143. Drygt hundra år efteråt uppräknas tionde av humlegårdar i ett par landskapslagar.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.