Hur har humle använts inom folkmedicinen?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

En humlekotte innehåller omkring 500 olika kemiska ämnen och är ännu inte helt utforskad. Sedan långt tillbaka har man tillskrivit humlen en rad läkande egenskaper. En av de mest utbredda ordinationerna av humle genom tiderna har varit mot sömnsvårigheter.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.