Vilka smaksättare har historiskt sett varit vanligast i öl?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Humle började odlas i Sverige under medeltiden och blev med tiden den viktigaste ölkryddan. Tidigare smaksattes öl ofta med pors och det bruket levde kvar på flera håll.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.