Vad kallas den söta vätska som vid ölbryggandet uppstår vid filtrering av mäsken?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Vört är namnet på en vattenlösning av omvandlade maltbeståndsdelar som fås vid filtrering av mäsken.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.