Vad innehåller drycken ölsupa/ölsoppa?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Ölsupa (även kallad ölsoppa och ölost) är en blandning av svagdricka och mjölk.

Svagdrickan ingick också i så kallad "blanda" som var en jäst dryck blandad på överblivna skvättar av kärnmjölk, vatten och svagdricka.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.