Vilken jäsningsmetod användes för det traditionella ”svensk-ölet”?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

I Sverige hade man som i många andra länder sedan urminnes tid förjäst ölet med hjälp av överjäst, en jäst som arbetar bäst vid temperaturer mellan 12 och 25°. Namnet kommer av att det efter jäsningens slut flyter upp till ytan. Metoden dominerade fram till andra halvan av 1800-talet.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.