Vilket spannmål har framför allt använts till ölbryggning?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Kornet har i alla tider varit den främsta råvaran för ölbryggning och det är en av anledningarna till dryckens starka ställning i Sverige, även om också råg har använts.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.