”...en välbehövlig styrketår från Fru Linnéas just till slåttern avslutade ölbrygd”

I en uppteckning från 1947 berättar Gunhild Thörn om hur man brygger dricka på Sudret i Hablingbo socken på Gotland. Till uppteckningen finns flera bilder på när Linnéa Pettersson brygger slåtteröl på gården. Här visas bilderna med tillhörande bildtexter.

"Här kommer drängen Sven Persson från kvarnen med det malda kornet."

"Husmodern, Fru Linnéa Pettersson, sköljer ur sina drickeskaggar med friskt vatten."

"Redskapen, som begagnas vid ölframställningen äro: 1) 'Mäskrodret', 2) 'Tratt', 3) 'Sprund', 4) 'Kränko' - ställning att lägga tunnan på, 5) 'Legrer' av ene."

"De tunnor och kärl som användas för ölframställningen. Man ser 'mäskrodret' ligga tvärs över det laggkärl, däri brygden beredes, tappen sitter i hålet, halmsäcken står bredvid."

"Husmodern lägger färska enriskvistar till kokning i den vattenfyllda brygghuspannan."

"Husmodern slår enlagen på det mältade kornet."

"Husbonden och hans två drängar ta sig i sommarhettan, framför det nyss hemkörda hölasset, ur sina typiska, stora muggar, en välbehövlig styrketår från Fru Linnéas just till slåttern avslutade ölbrygd..."

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.