För att göra ost används ofta löpe. Vad är det?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Löpe är enzymer som finns i löpmagen hos kalvar och andra idisslare. Löpen används för att få sötmjölk att koagulera och bilda ostämne.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.