Vilken mjölk har varit vanligast att dricka färsk?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Sötmjölk från get, ren eller får, har inte druckits på samma sätt som den från kon. Getter, renar och får ger inga större mängder med mjölk, men den är fetare och användes därför i första hand till osttillverkning.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.