Till vad användes stötkärnor och vevkärnor?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Kärnor, stötkärnor eller vevkärnor, användes för att kärna smör av grädde.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.