Vilken är huvudingrediensen i kalvdans?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Kalvdans/kalvost görs på råmjölk som är den första mjölk som kon släpper fram efter kalvning.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.