Vad menas med en ”silsup”?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Om man fick smaka spenvarm mjölk, alltså nymjölkad mjölk, kallades den för en silsup.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.