Kok- och hushållsbok för tarflig matlagning

Kanske var hon kalaskokerska, Sigrid Jakobsson, som med prydlig handstil skrev av recepten från Kok- och hushållsbok för tarflig matlagning. I vårt arkiv i Uppsala hamnade hennes häfte genom en auktion i Linköping år 1913.

”Kok- och hushållsbok för Tarflig Matlagning Första delen Innehållande 12 ark

Tillhörig Sigrid Jakobsson”

Det pärmlösa häftet, som också innehåller register, är skrivet med en jämn och fin handstil, troligtvis Sigrid Jakobssons egen. Tarvlig översätts idag med enkel.

Hushållsbok från 1884

Det finns en notering om att häftet är en gåva av docent J Svennung och att det är ”köpt å auktion i Linköping våren 1913”. Det finns också en notering av samma hand i blyerts: ”Möjligen avskriven av tysk bok?”. Att förlagan skulle vara en tysk bok stämmer inte, vilken framgår av förordet:

Denna kok och hushållsbok, endast afsedd för tarflig matlagning, och för dem som önska god men icke serdeles kostsam mat är den en liten ringa hjälpreda och hoppas att Gud som är alla goda gåfvors gifvare välsignar dess efterföljande till godt resultat, för dem som skola rätta sig derefter önskar

Utgifvarinnan

SCE

Rotebo i Östra Tollstad den 29 juli 1884.

Skriven av Sofia Carolina Enroth

De få uppgifter som hittats om utgivarinnan SCE sätter igång fantasin. Hennes namn var Sofia Carolina Enroth, hon var född 1855 i Haurida, Småland och dotter till en komminister, som avlidit. Sofia Carolina bodde med sin mor i Rotebo, Östra Tollstad, Östergötland, som var ett änkeboställe för Västra Hargs socken. När Sofia Carolina gav ut kok- och hushållsboken var hon 29 år. Modern dör 1892 och då beskrivs Sofia Carolina som ”sinnessjuk. Vårdas i hemmet”.

Sigrid Jakobsson - kalaskokerska?

Kanske var Sigrid Jakobsson kalaskokerska? På en inneliggande lapp (delar av en tågtidtabell Mållilla – Berga – Stockholm från 1908) finns på baksidan en tätskriven matsedel för Augusta Dalsteins bröllop, som ska pågå mellan 27 april och 1 maj. Vid två tillfällen nämns ostkakor till efterrätt, vilket gör att man gärna vill tro att Sigrid, eller någon senare ägare av häftet, verkade i Småland.

Uppdaterad 08 december 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.