Karin Westmans receptsamling

I Karin Westmans receptbok från 1874 finns recept på såväl maträtter som på huskurer och färg.

gulnat bokuppslag med skrivstil skriven i blått bläck.

Karin Westman (1845–1933), som en gång skrivit den här fint inbundna receptboken, var farmor till Karin Westman-Berg (1914–1997), professor i kvinnolitteraturforskning och ledande inom svensk feministisk litteraturforskning. Den äldre Karin Westman var född Katarina Maria Sparre, friherrinna, och bodde i Härnösand. Hon var gift med rådmannen Karl Westman och tillsammans fick de bland annat sonen Knut, som blev religionshistoriker och far till Karin den yngre.

Soppor och huskurer

Receptboken, som lämnades till arkivet 2017, ger intryck av att vara renskriven, åtminstone delvis. En stor del av recepten är skrivna samtidigt, men mycket har fyllts på i boken. Måttenheterna ändras från skålpund och stop till gram och deciliter. Efter recepten står oftast namnet på den som receptet härstammar ifrån. Ibland står ett personnamn, eller ”mitt eget”, men recepten kan också vara hämtade från en kokbok eller från Fackskolan för huslig ekonomi, varifrån recept spreds genom de hushållslärare som utbildats där.

Kokboken inleds med ett register och sedan följer en längre beskrivning: ”Huru gäss skola slagtas och uppskäras”. Därefter följer i tur och ordning kötträtter, fiskrätter, soppor, efterrätter, småbröd och blandade recept, huskurer och färgrecept.

Uppdaterad 08 december 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.