Johan August Lundells receptsamling

Mellan åren 1894 och 1916 samlade elever på Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala in uppgifter om hushållning och levnadssätt främst på landsbygden. Materialet, som bland annat innehåller tusentals recept från hela landet, finns idag samlat i Johan August Lundells efterlämnade samling i vårt arkiv i Uppsala.

svartvitt fotografi - porträtt av lundell

Grundade två skolor

Johan August Lundell (1851–1940) var professor i slaviska språk vid Uppsala universitet och är känd bland annat för att ha skapat landsmålsalfabetet, startat tidskriften "Svenska landsmål och svenskt folkliv" och grundat de båda skolorna Uppsala Enskilda Läroverk (numera Lundellska skolan) och Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala.

Fackskolan för huslig ekonomi

Fackskolan för huslig ekonomi startade år 1895. Skolans första föreståndare hette Ida Norrby och hon blev kvar på den posten i 39 år. Skolan växte snabbt och utbildningen breddades. Förutom att utbilda lärarinnor i huslig ekonomi ordnades kurser i bland annat slöjd och trädgårdsskötsel. Skolan grundade landets första lanthushållsskola och startade den första utbildningen av barnavårdslärarinnor. 1977 blev skolan en institution vid Uppsala universitet och heter numera Institutionen för kostvetenskap, IKV.

Insamling av recept och beskrivningar

Det är från Fackskolan för huslig ekonomi som de flesta av recepten i vår kokbok kommer. På Lundells initiativ samlade elever på skolan under åren 1897–1916 in uppgifter kring hushållning och levnadssätt främst på landsbygden. Matlagning och recept var ett av de återkommande inslagen i insamlingen.

De flesta eleverna kom från en borgerlig stadsmiljö och deras fäder var ofta präster eller folkskollärare. Miljöerna de studerade och beskrev var nästan uteslutande hushåll på landsbygden, allt från större lantbruk till torp och arbetarhem. Det kan märkas på en del skildringar att eleverna beskriver en miljö som är ganska främmande för dem.

Kommentar: Landsmålsalfabetet är ett fonetiskt alfabet som används för att återge hur svenska dialekter uttalas.

Hemmets kokbok

Fackskolan för huslig ekonomi gav ut flera betydelsefulla läroböcker, men den mest kända är Hemmets kokbok. Den utkom i 50 upplagor mellan 1903 och 1990.

Läs mer

Hushållsskolor – förmedlare av både gammalt och nytt

Länkar och lästips

Digitalt museum: Upplandsmuseets bilder från skolan Länk till annan webbplats.

Lögren, G (1944) Laddat liv: Ida Norrby - personlighet och gärning. Stockholm: Bonniers.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon: Ida Norrby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsala universitet: Institutionen för kostvetenskap, historik Länk till annan webbplats.

Uppdaterad 08 december 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.