Arkivets äldsta hushålls- och receptbok

År 1941 hittade grosshandlare John Enequist en gammal bok i en skräphög på Sölvesborgs slott. Boken härstammar troligen från 1700-talet och är idag arkivets äldsta handskrivna hushållsbok.

Omslag på gammal bok, med marmorerat papper i brunt och grått.

Hittad i sophög

Den äldsta handskrivna hushålls- och receptbok (Uppsala 15250) som finns i arkivet är mycket skör och i ganska dåligt skick. Av handstilen att döma härstammar de äldsta anteckningarna från sent 1700-tal. På ett inneliggande blad berättas följande:

”Fru Ida Enequist, Hemmet för ståndspersoner, Stockholm, har genom docenten Gerd Enequist överlämnat denna receptsamling som gåva till Landsmåls- och folkminnesarkivet. Fru E:s man grosshandlare John Enequist har år 1875 tillvaratagit boken ur en hög skräp på Sölvesborgs slott, där E var inspektor vid denna tid. Uppsala den 5 sept 1941. Åke Campbell”

gulnat papper med skrivstil skriven i bläck.

Gerd Enequist var kulturgeograf och professor i geografi 1949-1968, Uppsala universitets första kvinnliga professor. Hon var också medlem av redaktionskommittén för Atlas över svensk folkkultur, liksom Åke Campbell, som var föreståndare för folkminnesavdelningen vid Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Typisk för sin tid

Typiskt för tiden är att boken innehåller recept på såväl färger för måleri och textilier, som medikamenter, mat och dryck. Det var inte alls ovanligt med handskrivna hushållsböcker av detta slag.

Uppdaterad 08 december 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.