Ren

Renen har varit livsviktig i norra Skandinavien. Renen hölls för mjölk, skinn, ben och kött. Allting på renen togs tillvara efter slakten.

Renar och människor bland träd.

I rengärdet. Viikusjärvi, Karesuando juli 1946. Foto: Israel Ruong/Isof (CC BY-ND).

Grund för överlevnad

Renen (Rangifer tarandus) har varit förutsättningen för att människor kunnat överleva i norra Skandinavien. Det samiska kulturarvet bygger till stora delar på renen och man har sedan mer än tusen år bedrivit tamrenskötsel jämsides med vildrensjakten, och flyttat med renarna från skogslandet till sommarbetet på fjället (läs vidare om vildrenen på sidan Älg och vildren). Under 1500-, 1600- och 1700-talen blev renskötseln alltmer storskalig och bland skogssamer utvecklades en mer stationär skogsrenskötsel.

Allt togs tillvara

En intensiv renskötsel bedrevs, som bland annat innebar att vajorna mjölkades. Allt på renen togs tillvara. Renköttet var också värdefullt som bytesvara. Det torkade köttet åts som kokt, eller som matsäcksmat. Köttsoppan kokades med kött med ben, som bringa, sida eller lägg. Korngryn eller blodklimp kunde också koka med. Under 1900-talet har renskötseln blivit mer inriktad på köttproduktion och den extensiva renskötseln har tagit över.

Kvinna som mjölkar ren i renhägn.

Mjölkning i Kursujärvi juli 1946. Foto: Israel Ruong/Isof (CC BY-ND).

Lästips

Sametinget: Renen som kulturarv Länk till annan webbplats.

Sametinget.se: Renkött - en sällsynt delikatess  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(artikel av Ann-Helen Meyer von Bremen, White Paper nr 4/2016)

Litteratur

Harnesk, Victoria (2014). Smak på Sápmi: Samisk mat, tradition, innovation och framtid. Slow food Sápmi. Stockholm: Boktryckarna/Lyxo förlag.

Huuva, Per (2019). Aitta. Ursprungsmat med rötterna i den samiska och tornedalska matkulturen. Huuvas förlag.

Läs mer på isof.se

Levande traditioner: Skinnberedning/ garvning Länk till annan webbplats.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.