Häst

Med kristendomen utfärdades ett religiöst förbud mot att äta häst, och det är ett tabu som lever kvar fortfarande i dag.

man som klappar häst på mulen

Burträsk, Västerbotten år 1953. Foto: Folke Hedblom/Isof (arkivnummer 22939).

Tabu med hästkött

Det första säkra belägget för tamhäst (Equus caballus) i Sverige är från 2 700 f Kr. Under förkristen tid var hästen en viktig religiös symbol och ett offerdjur som förtärdes i samband med religiösa högtider. Med kristendomen kom ett religiöst förbud mot att äta hästkött som kom att styra vår inställning. Hästkött kom att betraktas som tabu. Något som vidmakthålls av att man riskerar att förlora social status om man äter något som anses förbjudet.

Den levande hästen var på många sätt en statussymbol, som fick bättre utfodring och skötsel än annan boskap, men hästslakt utfördes aldrig av bönderna själva, utan av särskilda så kallade rackare eller hästflåare, personer i samhällets utkant.

Först i senare tid har charkprodukter kunnat saluföras som innehållande hästkött. Men för många människor är hästkött fortfarande tabu.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 13 mars 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.