Get

Getkött uppfattas på många håll i världen som en delikatess, men i Sverige har djuret hållits främst för skinn och mjölk.

kvinna och litet barn med två getter

Getmjölkning i Lapplandsfjällen år 1904. Foto: Okänd fotograf/Jönköpings läns museum.

Uppskattat husdjur

Geten (Capra hircus) har funnits i Skandinavien lika länge som fåret och tros ha blivit vanligt under bronsåldern. Getens ställning som husdjur har varit stark, även inom nordisk mytologi i form av Tors dragare och geten Heidrun. Med kristendomens införande kom geten att betraktas mer negativt.

Trots att det är fler människor på jorden som konsumerar getkött än som äter nötkött har getköttet inte varit särskilt uppskattat i vårt land. Det är något som avspeglas i vårt uppteckningsmaterial. Ändå betraktas det på många håll i världen som en delikatess.

Getslakt vid Larsmäss

Här i landet hölls geten i första hand för skinnet och mjölken. Varje get ger ganska lite mjölk och kött och naturligtvis har man också tagit tillvara getköttet, men många tyckte att det hade en frän smak.

Getterna nyttjades så länge de mjölkade. De kunde därför leva 10–15 år. Bockkillingar slaktades inom en vecka, men kunde få leva upp till 20 dagar. En bock kunde få leva 2–3 år och skulle helst slaktas vid Larsmäss, i augusti, då köttet ansågs finast. Man kunde också föda upp en bock som slaktades som matsäck till slåttern.

Geten äter nästan allt som växer och har, liksom fåret, fötts upp på löv och kvistar.

Svacka och renässans

Geten har inte på samma sätt som de andra boskapsdjuren varit föremål för avel eller import av utländska raser. Intresset för gethållning dalade stort under slutet av 1800-talet.

I fäbodområdet och skärgården och bland nybyggare och samer har man hållit getter även i senare tid, något som många av arkivets uppteckningar vittnar om. Det var vanligt att flyttande samer förde med sig getterna till sommarvistet i fjällen och inhyste dem hos en nybyggare under vintern.

Det finns i dag en växande efterfrågan på getkött och även ett intresse av att föda upp bockkillingar, som på mjölkgårdarna annars saknar värde, nu som förr.

pojke med get

Foto: Joel Bengtsson/Västergötlands museum.

Hur kastas ett getöga?

Kasta ett getöga betyder ’kasta en snabb blick (på något)’ eller ’kasta en ilsken blick, blänga’ (för den senare betydelsen används ibland även uttrycket ge någon ett getöga.)

Getöga betyder här inte ’öga på en get’ utan går tillbaka på det fornnordiska verbet geta (gäta), som betyder ’vakta, valla (boskap), förvara, vårda, ge akt på (något)’. Getöga innebär alltså att hålla ett vakande öga på något (till exempel boskap).

Svaret är hämtat från Frågelådan Länk till annan webbplats. på isof.se, där du hittar massor av svar på frågor om svenska språket.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 15 juli 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.