Lök till sallat

Beredning

Den spanska hwita löken är här tilltjenligast. I brist deraf kunna de små rödlökar brukas, då de hwitaste af dem dertil bör tagas. Så snart löken tages af jorden skalas straks det yttersta skalet till lika med den tunna hinnan som sitter innanföre och efterhand som han rensas kokas han strax uti saltlake, som bör vara så stark att ett färskt ägg der uti flyter. I denna saltlaken måste hon ligga uti 4 dygn, hwilken hvarannan dag bör ömsas ny. Sedan hälles saktelige laken wäl utaf, och löken lägges på ett kläde på ett sätt at laken vinner wäl utaf. Då tages winättika, peppar, muskotblomma, nejlikor, som kokas wäl under lukt låck i ett förtent kjäril. Så slås löken deruti och kokas åter 2 à 3 gånger hastigt upp, til dess kan börja klarna, så han tages straks af elden och slås uti en stenburk, samt bindes wäl öfwer med mångdubbelt kläde, att ej styrkan går af ättikan medan han är warm.

Recept från: Hushållsbok från sent 1700-tal–1800-tal, upphittad vid Sölvesborg slott i Blekinge (Uppsala, 15250)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 mars 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.