Inlagd lök

Beredning

Hvit små spansk lök rensas; i ena ändan insättes en kryddnejlika; löken ilägges sedan i stark saltlake, hvarest den blifver liggande ett dygn, hvarefter laken afsilas, klar hvit ättika uppkokas och deruti lägges löken att friskt uppkoka; sedan slås alltsammans i en kruka och täppes väl med en fyrdubbel handduk, hvaruppå sättes en tallrik. Dagen derpå afsilas ättikan; löken plockas i en glasburk och öfverhälles med okokt ättika, samt öfverbindes och förvaras.

Recept från: Kok- och hushållsbok för Tarflig Matlagning, 1884 (Uppsala, 16196)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 mars 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.