Länkar och lästips

Vill du fördjupa dig om biodling och honung? Här har vi samlat litteratur och länkar på temat.

Litteratur

Boken om biodling. Hur blir jag biodlare? (2011). Mantorp: Sveriges biodlares riksförbund

Crane, Eva (1980). Honung, Stockholm Stockholm: Natur och kultur.

Dieng, Anette & Schneider Vingesköld, Peter (2016) Handbok i naturlig biodling. Stockholm: Natur och Kultur

Hansson, Åke (1980). Bin och biodling. Stockholm: LTs förlag.

Hansson, Åke (1997). Biodlingens grunder. Stockholm: LTs förlag

Husberg, Erik (1994). Honung, vax och mjöd, biodlingen i Sverige under medeltid och 1500-tal. Göteborg: Historiska institutionen Göteborgs universitet.

Kuusela, Tommy (2014): Öl och mjöd under vikingatid. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Maltesen, nr 2-2014.

Lang, Jacob & Johan (2012.) Honung: maträttert, deserter, bakverk och tips. Huddinge Art&Copy.

Linneaus, Samuel (1975). Kort men tillförlitelig bij-skötsel 1768. Stockholm Rediviva.

Mattson, Carl Otto & Lang, Johann (2001). Bin till nytta och nöje. Stockholm: Natur och Kultur/LTs förlag.

Joachim Pettersson (2015). Bisyssla om bin, biodling och biprodukter. Stockholm:  Bonnier fakta.

Socha, Piotr (2017). Stora boken om bin. Stockholm: Alfabeta.

Svensk biodling åren 1750–1800 (2001). Linköping:  Bertil Wahlin och Östgöta genealogiska förening.

Länkar

Frågelistor

Berättelser, citat och information hämtad från institutets samlingar kommer i första hand från svar på följande frågelistor:

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.