Sötebröd i dialekterna

Många bakverk och kakor har olika namn beroende på vilken del av landet man befinner sig i. Här tittar vi närmare på några sötebröd i de svenska dialekterna.

Uppdaterad 13 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.