När blev socker och vete vanligare inslag i bakningen i Sverige?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Under andra halvan av 1800-talet blir tillgången på socker och vete bättre och kunde användas mer till vardags. Samtidigt kom järnspisen som möjliggjorde andra typer av bakning och det är vid den här tiden som den svenska kakkulturen börjar utvecklas.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.