Vilket mjöl förknippas med den norra delen av Sverige?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

I norra Sverige har korn varit det dominerande sädesslaget eftersom de naturliga förutsättningarna gjort det svårt att odla andra sädesslag. Havre har främst odlats i Västsverige och rågen har dominerat i de södra och östra delarna av landet.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.