Vilka spannmål användes mest till bröd före 1900-talet i Sverige?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Innan 1900-talet dominerade sädesslagen råg, korn och havre i Sverige. Bröd bakat på vetemjöl blev vanligt först på 1900-talet.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.