När började man använda vattenkvarnar i Sverige? 

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

På 1100-talet byggdes vattenkvarnar i Sverige och när man kunde mala större volymer mjöl utvecklades brödet till att bli en bas i kosthållningen.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.