Hur stor del av allt matbröd vi äter idag bakas på bagerier och konditorier? 

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Ungefär 98 procent av allt matbröd bakas i bagerier och säljs i butik, medan 2 procent är hembakat. För hundra år sedan bakades nästan allt bröd i hemmet.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.