När började man använda spannmål för att baka bröd i Sverige?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Det var troligen först på 200-talet som vi började baka bröd, tidigare hade spannmålet använts främst till gröt och brygd. Det äldsta brödet man har hittat i Sverige är ett kornbröd från 400-talet.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.