Vad är en "julhög"?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

bröd som ligger ovanpå varandra i en hög

Foto: Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND)

Julhögen var förr en vanlig jultradition då alla kring bordet fick en egen hög med bröd att äta över hela helgen.

 

 


 

 

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.