Vad är midsommarjäst?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

I våra samlingar finns flera berättelser om midsommarjäst. Det är en surdeg där degvätskan var dagg insamlad på midsommarnatten.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.